• Mono White Aggro by Timo Uusitalo
Mono White Aggro by Timo Uusitalo
by Paul
Standard
Aggro
best of 3
2 mythic
49 rare
7 uncommon
2 common
0
1
2
3
4
5
6+
Instants (1)
1
Kabira Takedown
$0.69
Artifacts (2)
2
Portable Hole
$4.98
Lands (24)
3
Faceless Haven
$22.47
60 Cards
$180.66
15 Cards
$41.95
  • Visual view
Mono White Aggro by Timo Uusitalo
Standard
by Paul
2 mythic
49 rare
7 uncommon
2 common
0
1
2
3
4
5
6+
  • Related decks with Mono White Aggro by Timo Uusitalo